1. hodina práce...........................250,- Kč
2. hodina a každá další..............200,- Kč

Uvedené ceny jsou pro Brno a okolí včetně dopravy

Hodinová sazba..........................150,- Kč
+ 6,- Kč na 1 km